SIPAN STYLE ACADEMY

WELKOM IN ONZE SALON

WELKOM BIJ SIPAN STYLE ACADEMY

NLQF

Het NLQF is het Nederlands Kwalificatieraamwerk: een raamwerk voor inschaling van alle mogelijke (opleidings-)kwalificaties. Het NLQF heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit door niveaus van diploma`s transparant te maken: van basiseducatie tot doctoraat, van bedrijfsopleidingen tot meerjarige avondstudie.
NLQF maakt hiermee door de overheid erkende opleidingen en andere private opleidingen qua niveau met elkaar vergelijkbaar en zorgt daarmee dus voor transparantie.
Met dit NLQF niveau op Sipan Style diploma wordt het voor jouzelf en (potentiële) werkgevers, zowel nationaal als internationaal, inzichtelijk op welk niveau je gekwalificeerd bent.

Register
Sipan Style is opgenomen in het register van NLQF
Op dinsdag 21 maart 2023 heeft de Commissie Kwaliteit de documenten van Sipan Style beoordeeld. Zij constateert dat Sipan Style aan alle voorwaarden die gesteld waren door de Programmaraad, heeft voldaan. De validiteit is daarmee rond.
Vervolgens heeft de Programmaraad van het NCP NLQF op 12 april 2023. een positief besluit genomen over de aanvraag van Sipan Style inzake de inschaling van de kwalificatie Salonmanager op NLQF niveau 4 en daarmee op te nemen in de register.
Daarmee hebben de afgestudeerden een duidelijke status binnen het onderwijssysteem, om in het werkveld aan de slag te gaan maar ook als het gaat om verder te studeren.
De Salonmanager is een type diploma dat sterk is gekoppeld aan functies en beroepen in het werkveld en als zodanig kan worden gepositioneerd op niveau 4 van het nationale raamwerk voor kwalificaties in ons land (met de naam NLQF) – en met een soortgelijke erkenning in internationaal verband aangezien het Nederlandse raamwerk is gelinkt aan het Europese raamwerk met vergelijkbare niveaus.
Opname in het NLQF register houdt een erkenning in die van belang is voor branches, bedrijfs¬takken, beroepsorganisaties en andere georganiseerde vertegenwoor¬digende instanties binnen het Nederlandse bedrijfsleven.
De opleiding wordt verzorgd door de private sector en kent derhalve geen mogelijkheid voor bekos¬tiging door de overheid, maar kan daardoor wel flexibeler en meer op maat worden aangeboden.

STAP-budget
Vanaf maart 2022 kunnen individuele Nederlanders een STAP-budget (maximaal € 1.000,- per jaar) aanvragen voor het volgen van een cursus, training of opleiding. De te volgen scholingsactiviteit moet geregistreerd staan in het STAP-scholingsregister. Ook opleiders die een NLQF-opleiding aanbieden, komen in het STAP-scholingsregister te staan. STAP staat voor STimulans ARbeidsmarktPositie. UWV voert de regeling uit in opdracht van de Ministeries van OCW en SZW.

BRENG JE DROOM IN DE PRAKTIJK!

Sipan Style heeft als 1e en enige in Nederland de Salonmanager-kwalificatie op NLQF-EQF niveau 4, wat onder andere betekent dat je diploma internationaal vergelijkbaar is. Meer informatie over de NLQF-EQF inschaling lees je hier.
Sipan Style is opgenomen in het landelijk register van NLQF Daardoor hebben afgestudeerden een duidelijke status binnen het onderwijssysteem en kunnen zij makkelijker aan de slag gaan in het werkveld en/of doorstuderen!

SIPAN opleiding

Een opleiding met een optimale aansluiting op de arbeidsmarkt!
De opleidingen bij Sipan Style Academy zijn erop gericht om jou voor te bereiden op managementfuncties in de kapperwereld in het binnen- en buitenland. Zowel de opleiding als de stage zijn op hoog niveau ingericht; de praktijk is immers de beste leerschool.
Je wordt professioneel voorbereid om 100% aan de wensen van je klant te kunnen beantwoorden. Je krijgt gespecialiseerde, vakgerichte kennis over het verven, knippen en eventuele het behandelen van haar en huid problemen. Hierbij komt de nodige bedrijfseconomische achtergrond en natuurlijk wordt er veel aandacht aan de communicatieve en sociale vaardigheden gegeven.
Voor een optimale aansluiting bij de praktijk zijn er momenten dat je in de kapsalon zelfstandig te werk gaat.
Je ontwikkelt tijdens je studie de nodige attitude en competenties (o.a. dienstbaarheid, proactieve houding, flexibiliteit, kwaliteitsbewustzijn, probleemoplossend vermogen, creativiteit, organisatievermogen, stressbestendigheid en leidinggevende capaciteiten) die de deuren zullen openen naar jouw ambitieuze toekomst in de kapper wereld.

Het kappersvak is een ambacht, daarom besteden wij ongeveer 10% van de tijd aan theorie en 90% aan de praktijk. Je begint tijdens de Opleiding Knippen eerst met oefenen op een oefenhoofd. Daarna op jouw modellen. Altijd onder begeleiding van onze ervaren docenten.

Omdat een kapper in de meeste gevallen ook aan te merken is als commercieel medewerker mag van een kapper verwacht worden dat hij of zij beschikt over een commerciële instelling. Denk hierbij voornamelijk aan het aanbieden van mogelijke bijproducten die te maken hebben met haarverzorging. In de meeste gevallen zal een kapper deze bijproducten aanbieden tijdens het afrekenen van de kappersbeurt.  Bij ons krijg je de kans om dit ook op de werkvloer te leren.

Leerlingen kunnen een leerovereenkomst afsluiten met de ondernemer-opleider. De leerovereenkomst voorziet in vier dagen praktijkopleiding bij de  onderneming, en in één dag theoretische vorming per week. Wie op het einde van de opleiding slaagt, ontvangt een getuigschrift leertijd, of diploma van Sipan Style.

Het examen bestaat zeven vaktechnische vaardigheden: herencoupe knippen, damescoupe knippen, verftechnieken, ontkleuren, snijtechnieken en föhnen.

Het doet het er niet toe hoe en waar een kandidaat het geleerde verworven heeft. Wat vooral telt, is dat hij of zij het geleerde kan aantonen. Dit betekent dat de leerling onafhankelijk van de gekozen leerweg getoetst en beoordeeld wordt. Door leerweg en examineren los te koppelen, worden maatwerk en flexibilisering van de examinering mogelijk.

Kandidaten bereiden zich op de examens voor door de leerstof zelf en/of met de hulp van anderen te bestuderen.

Sipan style is een privé-onderwijs, volwassenenonderwijs/ cursussen, Er zijn geen deelnamevoorwaarden qua vooropleiding. Sipan style biedt mensen die zonder ervaring of al enige ervaring in de kapperbranche zitten, waaronder anderstaligen om in een korte periode een diploma of een getuige schrift te behalen.

De examens worden meestal georganiseerd op de locatie van Sipan style Voorstraat 26 te Utrecht. De Examencommissie biedt onder meer de getuigschriften/diploma voor de behaalde theorie en praktijk deel van de kapper. Men kan zich inschrijven voor een volledig examen (alle vakken in één dames en heren knippen verven en stylen) of voor een gedeeltelijk examen (alleen dames of alleen heren knippen). Kandidaten krijgen voor die vakken vrijstelling in de volgende sessies

Leerlingen hebben toegang tot alle onderdelen van het examen waarvoor zij een onderwijscontract met hun opleiding hebben gesloten voor zover die toegang niet is beperkt door bepalingen in de onderwijs- en examenregeling, bepalingen in het kader van veiligheid, dan wel door de bepalingen uit dit reglement.

Je wordt opgeleid tot een haarstylist die volledig inzetbaar is op de salonvloer voor alle basisbehandelingen. Naast dat je uitgebreid getraind wordt in verschillende basistechnieken op het gebied van knippen en stylen, ontwikkel je ook communicatievaardigheden en wordt er ruime aandacht besteed aan advisering.
Na het afronden van de opleiding Sipan Style Basic Hairstylist, beschik je over een hooggewaardeerd branchecertificaat wat erkend is in Nederland en de rest van Europa, en heb je een aanmerkelijk hoger vaktechnisch niveau bereikt dan na het afronden van een kappersopleiding op niveau 4.
Je moet als kapper niet alleen goed zijn in je vak, maar ook goed met allerlei type mensen kunnen omgaan. Dat je de klant centraal stelt dat je sociaal en communicatief sterk bent, spreekt daarom voor zich. In dit beroep zijn ook een zelfstandige houding, gestructureerd werken en aandacht voor hygiëne heel belangrijk.

De opleiding is inclusief materialen pakket
– Lesboek
– Schrift
– Set Professionele schaar & coupes schaar
– Nekmes zilver
– Holster heuptas
– Oefenhoofd met 100% echt haar
– Kammen set
– Haarclips
– Verdeelklemmen
– Kapmantel
– Waterspuit
Uiteraard kun je gebruik maken van de styling producten die in de salon staan.

Wat kun je daarna?
Met de opleidingen van Sipan Style kun je een eigen kapperssalon starten, of aan de slag als manager van een bestaand salon. Ook kun je manager worden in een afdeling van een bestaand kapperssalon. Je kunt aan de slag binnen Nederland of daarbuiten. Je hebt daarnaast veel geleerd op het gebied van dienstverlening en bezit een klantgerichte, proactieve houding, die niet alleen binnen de kapper wereld op prijs wordt gesteld.
Wat vragen wij van jou?
Je bent gemotiveerd en enthousiast om kapper te worden , met de daarbij behorende servicegerichtheid, behulpzaamheid en flexibiliteit.

Kwaliteit:

 

Sipan style Academy staat geregistreerd bij CRKBO.
In het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

 

Sipan style Academy is lid van Koninklijke ANKO.

Samen werken aan een sterke branche en een succesvolle toekomst. Niet alleen het verhogen van de kwaliteit van het vakmanschap in het onderwijs maar ook ondersteunt, adviseert en inspireert de vereniging op het gebied van ondernemerschap, werkgeverschap en vakmanschap. De dagelijkse praktijk in de salon is daarbij het uitgangspunt.

Meer weten? Bel dan naar 06 84690117 of neem contact op via het formulier.

Inschrijfformulier

Je bent van harte welkom bij sipan style Academy

Door het invullen van het onderstaande formulier kan je je inschrijven voor de gekozen opleiding of cursus.  Namens de team wensen we jou alvast een prettige en leerzame studietijd toe.

Veel succes met je gekozen opleiding

Velden met een * zijn verplichte velden

Alles klopt bij Sipan Academy, van plek tot leermeester en uitleg. Mijn jonge droom kwam eindelijk zonder poespas ter vervulling, veel geleerd en geoefend. Door de opleiding te volgen hier heb ik razend snel van mijn passie mijn werk gemaakt🙏Bedankt voor alles !

 

– Rabi

Meer weten?

Meer weten over de academy? Vragen of even kort overleggen? Neem gerust contact met ons op via formulier of door te bellen naar 06 846 901 17